Zad 5.1 Sandomierz – Ostrowiec

Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadania nr 5.1 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 5,37 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” – zamówienie sektorowe

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE