Zad 4 Sandomierz – Ostrowiec

Zadanie nr 4 „Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia: DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE