Zad 2 Sandomierz – Ostrowiec

„Zadanie nr 2: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 14,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski – zamówienie sektorowe”

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE