Stacja Sandomierz – Krakowska

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem światłowodowym od węzła OGP Gaz-System S.A. przy ul. Bosmańskiej do ZZU przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu włącznie, z wyłączeniem terenu Huty Szkła Pilkington.

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE