Stacja redukcyjno-pomiarowa w m. Żabno

Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia (I-go stopnia) Q=2500Nm3/h MOP=4,41MPa, PN63 oraz stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia Q=1000Nm3/h MOP=0,5 w miejscowości Żabno

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG), PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE