Stacja redukcyjno-pomiarowa w m. Wyszki

zadania nr 1: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=10 000 Nm3/h w m. Wyszki

zadania nr 2: Budowa gazociągu dystrybucyjnego o ciśnieniu do 1,0 MPa relacji Wyszki – Bielsk Podlaski

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE