Stacja redukcyjno-pomiarowa w m. Łąkta

Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia (I-go stopnia) Q=1600nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej podwyższonego ciśnienia Q=600 nm3/h zlokalizowanej na dz. 7/1 w mcs. Łąkta Górna gm. Żegocina (projekt i wykonawstwo)

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE