Stacja redukcyjno-pomiarowa w m. Jastków

Wykonanie projektu budowlany i wykonawczego , sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania stacji redukcyjno pomiarowej I stopnia w miejscowości Jastków na dz. 81/2

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE