Stacja Bielsk Podlaski

zadania nr 1: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=10 000 Nm3/h w m. Wyszki

zadania nr 2: Budowa gazociągu dystrybucyjnego o ciśnieniu do 1,0 MPa relacji Wyszki – Bielsk Podlaski

zadania nr 3: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q = 5000 Nm3/h w Bielsku Podlaskim

zadania nr 4: Budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w Bielsku Podlaskim

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE