Skrobów-Kolonia

Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Iº Q=4000 m3/h wraz z zagospodarowaniem terenu

oraz sieć gazowa w m. Skrobów-Kolonia, Nowodwór, gm. Lubartów

 

Technologie

METODA SPAWANIA 141 (TIG) , PN-EN ISO 3834-2

Kategoria
ZREALIZOWANE