Archive

Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia (I-go stopnia) Q=2500Nm3/h MOP=4,41MPa, PN63 oraz stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia Q=1000Nm3/h MOP=0,5 w miejscowości Żabno...

„Zadanie nr 2: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 14,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski – zamówienie sektorowe”...

zadania nr 1: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=10 000 Nm3/h w m. Wyszki zadania nr 2: Budowa gazociągu dystrybucyjnego o ciśnieniu do 1,0 MPa relacji Wyszki – Bielsk Podlaski zadania nr 3: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q = 5000 Nm3/h w Bielsku Podlaskim zadania nr 4: Budowa gazociągu...

Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Iº Q=4000 m3/h wraz z zagospodarowaniem terenu oraz sieć gazowa w m. Skrobów-Kolonia, Nowodwór, gm. Lubartów  ...

Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia (I-go stopnia) Q=1600nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej podwyższonego ciśnienia Q=600 nm3/h zlokalizowanej na dz. 7/1 w mcs. Łąkta Górna gm. Żegocina (projekt i wykonawstwo)...

Budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń oraz oddanie do użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 o długości około 6 089 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadania 5.4 oraz 5.6 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski"...

Zadanie nr 4 "Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia: DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski"...

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem światłowodowym od węzła OGP Gaz-System S.A. przy ul. Bosmańskiej do ZZU przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu włącznie, z wyłączeniem terenu Huty Szkła Pilkington....