Archive

Budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń oraz oddanie do użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 o długości około 6 089 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadania 5.4 oraz 5.6 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski"...

Zadanie nr 4 "Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia: DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski"...