Kierownik budowy

Miejsce pracy: Lublin

Zakres obowiązków:

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • doświadczenie prowadzenie budowy minimum 2 lata
 • przygotowywanie harmonogramów realizacji prac oraz kontrola ich wykonania
 • analiza dokumentacji technicznych,
 • koordynacja dostaw materiałów,
 • nadzór nad usuwaniem wad i usterek,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji,
 • rozliczanie finansowe robót sanitarnych,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • prawo jazdy kategorii B
 • udział w naradach z generalnym wykonawcą i inwestorem

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska,
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych,
 • doświadczenie w kierowaniu robotami branży sanitarnej,
 • doświadczenie w procesie ofertowania,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word,
  znajomość MS Project i AutoCad,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętności analityczne,
  umiejętności negocjacyjne,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność
 • zarządzanie czasem pracy podległych pracowników.
 • prawo jazdy kat B
 • gotowość do pracy w delegacji na terenie kraju
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia IWE / VT

To oferujemy:

 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się firmie inżynieryjnej
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy

Kierownik Robót

Miejsce pracy: Lublin

Zakres obowiązków:

 • planowanie, organizacja i bieżący nadzór nad realizacją robót sanitarnych zgodnie z umową, projektem technicznym oraz założonym harmonogramem
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót
 • organizacja i kontrola pracy podległych brygad i podwykonawców,
 • analiza dokumentacji technicznych,
 • koordynacja dostaw materiałów,
 • nadzór nad usuwaniem wad i usterek,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji,
 • rozliczanie finansowe robót sanitarnych,
 • udział w naradach z generalnym wykonawcą i inwestorem.

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska,
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych,
 • doświadczenie w kierowaniu robotami branży sanitarnej,
 • doświadczenie w procesie ofertowania,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word,
 • znajomość MS Project i AutoCad,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność zarządzanie czasem pracy podległych pracowników.
 • prawo jazdy kat B
 • gotowość do pracy w delegacji na terenie kraju

 

To oferujemy:

 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się firmie inżynieryjnej
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MTM NOWUM Sp. z o.o. zwana dalej Spółką.
1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się:
– pod adresem email: info@tmtmnowum.pl
– listownie ul. Krężnicka 135b 20-518 Lublin
– telefonicznie 81 750 98 40
1. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1. Okres przechowywania danych
1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Zainteresowany?
Zapraszamy do konaktu z naszym działem HR.

Wyślij zgłoszenie wraz ze swoim CV ma email: info@mtmnowum.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego a napewno się odezwiemy!