MTM NOWUM

Nieustannie się rozwijamy pilnie śledząc postępy technologiczne.

Polietylen zgrzew-2a

POLIETYLEN

Firma MTM NOWUM Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie rurociągów polietylenowych (sieci , przyłączy gazowych)

Jedną z Technologii łączenia rur przesyłowych którą stosujemy w gazownictwie jest zgrzewanie, które dzielimy na dwie metody:

 

  • zgrzewanie elektrooporowe obejmujące średnice rur polietylenowych w zakresie 25 – 90
  • zgrzewanie doczołowe, obejmujące średnice rur polietylenowych w zakresie 90 do 500

 

W przypadku trudnych terenów zabudowy i stosowania dużych średnic rur polietylenowych używana jest również metoda zgrzewania elektrooporowego.
Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam poszerzyć zakres naszych możliwości w dziedzinie gazownictwa i technologii łączenia rurociągów przesyłowych.
W firmie MTM NOWUM Personel zgrzewaczy jest przeszkalany co 2 lata i certyfikowany, w celu bezpieczeństwa oraz poszerzania wiedzy technologii zgrzewania.
Zgrzewarki które posiadamy (Kamitech, Friamat), są co roku kalibrowane gdzie przechodzą pełen przegląd techniczny potwierdzony świadectwem badań technicznych, wymagany do prawidłowego wykonywania swoich zadań na budowie.
Nasze możliwości w pełnym zakresie opierają się na do doświadczeniu, zdobytej wiedzy przez lata wykonywania robót związanych z łączeniem rur polietylenowych, wdrążaniu nowej technologii.

stal-2

STAL

Firma MTM NOWUM Sp. z o.o. korzysta z technologii 141 (TIG) która wykorzystywana jest przy łączeniu rur stalowych. Duży zakres robót w firmie opiera się na spawalnictwie, które wykorzystujemy przy budowie gazociągów Średniego i Wysokiego ciśnienia.

Zakres jaki wykonujemy dot. średnic spawania rur stalowych przesyłowych to DN10 do DN700

Złącza spawane są poddane badaniom nieniszczącym NDT (VT, RT, UT, MT, PT) oraz na żądanie zamawiającego badania niszczące DT (mechaniczne). Badania VT (wizualne) firma prowadzi przy użyciu personelu własnego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Pozostałe badania NDT i DT zlecane są do laboratoriów materiałowych posiadających odpowiednie dopuszczenia w zależności od wymagań poszczególnych zamawiających.

Zespół Spawalniczy składa się z doświadczonej i wykwalifikowanej kadry która kieruje główny Spawalnik z certyfikatem kompetencji Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EUROPAN WELDING ENGINEER).

stacja gazowa-2

STACJE GAZOWE

Firma MTM Nowum Sp. z o. o. skupia się na produkcji i dostarczaniu wyrobów w postaci stacji redukcyjno – pomiarowych dla sieci gazowniczych i usług w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury gazowniczej.

Warsztat spawalniczy w którym odbywa się proces produkcji , spełnia wszystkie wymagania jakościowe dotyczące spawania materiałów metalowych.

Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu w Lipcu 2009 r. „Wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych” zgodnych z Normą PN-EN ISO 3834-2:2007

Zrealizowane projekty dot. Stacji redukcyjno-pomiarowych obejmują zakres stacji SRP 300m3/h do SRP 10000m3/h. Wszystkie projekty zostały wykonane przez nasz wykwalifikowany personel , pod nadzorem Głównego spawalnika i projektanta.

Budowa stacji odbywa się z należytą starannością i dokładnością z zachowaniem bezpieczeństwa.

Budowa stacji gazowej to proces wieloetapowy w którym możemy wyróżnić:

 

  • budowa fundamentu,
  • budowa układu redukcyjno-pomiarowego
  • budowa obudowy stacji (kontener)

 

Po zakończeniu budowy stacja podlega badaniom nieniszczącym NDT (VT, RT, UT, MT, PT) Końcowym etapem jest uruchomienie stacji i włączenie jej do użytkowania.

Agregat

AGREGATY

Firma MTM NOWUM Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie agregatów prądotwórczych, realizowane są zamówienia indywidualnie na potrzeby zamawiającego.

Jedną z Technologii łączenia rur przesyłowych którą stosujemy w gazownictwie jest zgrzewanie, które dzielimy na dwie metody:

 

  • zgrzewanie elektrooporowe obejmujące średnice rur polietylenowych w zakresie 25 – 90
  • zgrzewanie doczołowe, obejmujące średnice rur polietylenowych w zakresie 90 do 500

 

W przypadku trudnych terenów zabudowy i stosowania dużych średnic rur polietylenowych używana jest również metoda zgrzewania elektrooporowego.
Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam poszerzyć zakres naszych możliwości w dziedzinie gazownictwa i technologii łączenia rurociągów przesyłowych.
W firmie MTM NOWUM Personel zgrzewaczy jest przeszkalany co 2 lata i certyfikowany, w celu bezpieczeństwa oraz poszerzania wiedzy technologii zgrzewania.
Zgrzewarki które posiadamy (Kamitech, Friamat), są co roku kalibrowane gdzie przechodzą pełen przegląd techniczny potwierdzony świadectwem badań technicznych, wymagany do prawidłowego wykonywania swoich zadań na budowie.
Nasze możliwości w pełnym zakresie opierają się na do doświadczeniu, zdobytej wiedzy przez lata wykonywania robót związanych z łączeniem rur polietylenowych, wdrążaniu nowej technologii.

Zdjecie-Proba-cisnieniowa

PÓRBY CIŚNIENIOWE

Firma MTM NOWUM Sp. z o.o. realizuje próby ciśnieniowe i wytrzymałościowe gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia.

Zakres jaki wykonujemy dot. średnic spawania rur stalowych przesyłowych to DN10 do DN700

Złącza spawane są poddane badaniom nieniszczącym NDT (VT, RT, UT, MT, PT) oraz na żądanie zamawiającego badania niszczące DT (mechaniczne). Badania VT (wizualne) firma prowadzi przy użyciu personelu własnego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Pozostałe badania NDT i DT zlecane są do laboratoriów materiałowych posiadających odpowiednie dopuszczenia w zależności od wymagań poszczególnych zamawiających.

Zespół Spawalniczy składa się z doświadczonej i wykwalifikowanej kadry która kieruje główny Spawalnik z certyfikatem kompetencji Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EUROPAN WELDING ENGINEER).

d6a44c471353f82fbd3e711cb1d73448_L

urządzenia ciśnieniowe

Firma MTM Nowum Sp. z o. o.  w swojej ofercie oferuje urządzenia ciśnieniowe tj. 

filtropodgrzewacze, filtroseparatory…

Warsztat spawalniczy w którym odbywa się proces produkcji , spełnia wszystkie wymagania jakościowe dotyczące spawania materiałów metalowych.

Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu w Lipcu 2009 r. „Wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych” zgodnych z Normą PN-EN ISO 3834-2:2007

Zrealizowane projekty dot. Stacji redukcyjno-pomiarowych obejmują zakres stacji SRP 300m3/h do SRP 10000m3/h. Wszystkie projekty zostały wykonane przez nasz wykwalifikowany personel , pod nadzorem Głównego spawalnika i projektanta.

Budowa stacji odbywa się z należytą starannością i dokładnością z zachowaniem bezpieczeństwa.

Budowa stacji gazowej to proces wieloetapowy w którym możemy wyróżnić:

 

  • budowa fundamentu,
  • budowa układu redukcyjno-pomiarowego
  • budowa obudowy stacji (kontener)

 

Po zakończeniu budowy stacja podlega badaniom nieniszczącym NDT (VT, RT, UT, MT, PT) Końcowym etapem jest uruchomienie stacji i włączenie jej do użytkowania.

O nas

Jesteśmy firmą specjalizującą się w gazownictwie . wykonujemy gazociągi zarówno w stali jak i w polietylenie. Posiadamy bogate doświadczenia w branży dostarczenia wody oraz odprowadzenia ścieków deszczowych i komunalnych.
Jesteśmy cały czas w rozwoju pilnie śledząc postępy technologiczne na rynku i dostosowując poziom wiedzy i usług do wysokiego poziomu europejskiego.

Doświadczenie0%
Wiedza0%
Udane projekty0%
Zadowoleni klienci0%

Sprawdź nasze projekty

Nasza oferta

Gazownictwo

Posiadamy wszelkie dopuszczenia, zaświadczenia i uprawnienia do budowy gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Stała współpraca z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz Urzędem Dozoru Technicznego w Lublinie stawia nas w czołówce firm z województwa lubelskiego pod względem poziomu wykształcenia kadry i pracowników. Jesteśmy w ścisłej współpracy z Karpackim Operatorem Systemów Gazowych Oddział w Lublinie oraz Oddział w Jaśle. Firma nasza postrzegana jest jako wiodąca firma specjalistycznych systemów gazowych w województwach Lubelskim i Podkarpackim.

Inne usługi

W ramach swojej działalności jesteśmy wykonawcami kanałów ciepłowniczych, węzłów cieplnych, wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, tryskaczowych, solarnych i centralnego ogrzewania. Oferujemy również wysokospecjalistyczne usługi w zakresie przewiertów horyzontalnych sterowanych: przewierty pod nowe sieci i renowacja istniejących sieci w technologii bezodkrywkowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym biurem już teraz!

Wodociągi

Posiadamy bogate doświadczenia w branży dostarczenia wody oraz odprowadzenia ścieków deszczowych i komunalnych.

Duża ilość sprzętu do specjalistycznych robót ziemnych tzn. koparki, szalunki, odpowiednie środki transportu oraz maszyny do bezwykopowego prowadzenia rurociągów zapewniają potencjalnych Inwestorów o naszej wysokiej mobilności i dużym tempie prowadzenia robót.

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZA FLOTA

TECHNOLOGIA I REALIZACJE

OD PROJEKTU TECHNICZNEGO

DO WYKONAWSTWA

Zadzwoń do nas lub odwiedź osobiście w naszej siedzibie. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa potrzeb!

Wykonaliśmy nasze usługi dla: 

Strabag Sp. z o. o.

Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski

 

Zadanie nr 1: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=10 000 Nm3/h w m. Wyszki

 

Zadanie nr 3: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Q=5 000 Nm3/h w Bielsku Podlaskim.

PGNiG Technologie S.A.

Budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń oraz oddanie do użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 o długości około 6 089 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadania 5.4 oraz 5.6 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski

TESGAS Sp. z o.o.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 14,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski – zamówienie sektorowe”

Konsorcjum: Strabag Sp. z o. o.

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł ” Lubelska” (bez węzła) – Garwolin ( poczatek obwodnicy): Część nr 1: na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km

Budimex S. A.

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadanie nr 3

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin-Kurów na odcinku granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) z podziałem na trzy części Część nr 2: Odcinek „Skrudki” (bez węzła)-węzeł „Sielce obecnie „Kurów Zachód”

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego.