Oferta

Oferta MTM NOWUM
Oferta MTM NOWUM Sp. z o.o. obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym:
 • wykonywanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych
 • wykonywanie sieci odprowadzania wód opadowych (deszczówka)
 • wykonywanie sieci gazowych niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia.
 • wysokospecjalistyczne usługi w zakresie przewiertów horyzontalnych sterowanych: przewierty pod nowe sieci w technologii bezodkrywkowej i renowacja istniejących sieci w technologii bezodkrywkowej.

MTM NOWUM Sp. z o.o. zajmuje się modernizacją gazociągów średnie i niskiego ciśnienia oraz gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia zasilających obiekty przemysłowe w pełnym zakresie średnic do DN1000.
 • Wykonujemy stacje redukcyjno-pomiarowe I i II stopnia oraz węzły gazowe
 • Budowa oraz modernizacja instalacji LNG
 • Budowa nawanialni gazu ziemnego
 • Budowa i modernizacja magistrali i sieci wodociągowych

Specjalizujemy się w spawaniu konstrukcji – wykonywaniem połączeń spawanych przy użyciu technologii ręcznych oraz metody 111 (elektroda otulonej zasadowej i celulozy), 135 (GMAW),136 (FCA) i 141 (TIG), oraz:

 • realizację pneumatycznych i hydraulicznych prób ciśnieniowych,
 • wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji,
 • dokonywanie inspekcji gazociągów przy użyciu tłoków pomiarowych,
 • czyszczenie i rozruch gazociągów
 • prace izolacyjne

Spółka świadczy dodatkowo usługi w zakresie doradztwa i projektowania następujących obiektów:

 • gazowych sieci niskiego, średniego I wysokiego ciśnienia,
 • stacji redukcyjno-pomiarowych I i II stopnia bez ograniczeń
 • instalacji i przyłączy gazowych w budynkach
 • sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • węzłów cieplnych i kotłowni

4