Aktualności

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

loga

MTM „NOWUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krężnicka 135 B, 20-518 Lublin

zrealizowała projekt pt.
„„Wzrost konkurencyjnoœści MTM NOWUM Sp. z o.o. na rynku krajowym w oparciu o innowacje i technologie ICT””

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3

Efektem podejmowanych działań jest wyposażenie firmy w innowacyjny park maszynowy, dzięki czemu oferujemy naszym Klientom specjalistyczne usługi w zakresie przewiertów horyzontalnych sterowanych w technologii bezodkrywkowej (przewierty pod nowe sieci, renowacja istniejących sieci) oraz kompleksowe, specjalistyczne, odznaczające się wysoką jakością wykonania usługi w zakresie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz sieci
odprowadzania wód opadowych i sieci gazowych.

Całkowity koszt projektu:
1 994 827,93 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
817 055,70 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
www.rpo.lubelskie.pl
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750, e-mail: rpo@lubelskie.pl
Punkt Informacyjny: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
www.lawp.lubelskie.pl
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812, e-mail: lawp@lubelskie.pl

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

MTM „NOWUM” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Krężnicka 135 B, 20-518 Lublin

zrealizowała projekt pt.
„Nowe technologie podstawą do wzrostu konkurencyjności i mobilności MTM „NOWUM” Sp. z o.o.
na rynku krajowym oraz dywersyfikacji działalności”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3

Efektem podejmowanych działań jest wyposażenie firmy w innowacyjny park maszynowy, dzięki czemu oferujemy naszym Klientom kompleksowe, specjalistyczne, odznaczające się wysoką jakością wykonania usługi w zakresie sieci gazowych, stacji redukcyjnych, rurociągów oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Całkowity koszt projektu:
2 176 328,05 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
993 697,53 zł

MTM „NOWUM” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Krężnicka 135 B, 20-518 Lublin

zrealizowała projekt pt.
„Poprawa konkurencyjności małego przedsiębiorstwa MTM „Nowum” Sp. z o.o. poprzez innowacyjne inwestycje oraz unowocześnienie oferty usługowej i technologicznej w dziedzinie inżynierii budowlanej”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3

Efektem podejmowanych działań jest wyposażenie firmy w innowacyjny park maszynowy, dzięki czemu oferujemy naszym Klientom kompleksowe, specjalistyczne, odznaczające się wysoką jakością wykonania usługi w zakresie sieci gazowych, stacji redukcyjnych, rurociągów oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Całkowity koszt projektu:
1 098 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
459 000,00 zł

regionalny

Instytucja Zarządzająca:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bezpłatna infolinia: 0-800-888-776 (Dla połączeń realizowanych za pomocą telefonu stacjonarnego)
(z tel. kom.) 0-81-44-16-750 (Opłata wg taryfy operatora)
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/283/

lawppunkt

Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie

ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
www.lawp.lubelskie.pl/index.php?menu=lawp&submenu=kontakt

parp
Firma MTM „NOWUM” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Krężnicka 135 B, 20-518 Lublinrealizowała projekt pt.
„Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii MTM „Nowum” Sp. z o.o.
– Partnerzy biznesowi”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.2
Głównym celem projektu było stworzenie platformy B2B pozwalającej zautomatyzować i zintegrować procesy biznesowe realizowane na linii Wnioskodawca – Partnerzy. W ramach projektu został wdrożony innowacyjny system B2B, który jest zintegrowany z systemami informatycznymi Partnerów biznesowych.Całkowity koszt projektu:
320 050,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
217 270,00 zł